Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva o současném stavu

Svět i Evropa, se ocitli v situaci, kdy po více než 20 letech míru, od pádu Železné opony, začínají kulminovat problémy ohrožující přímo každého jednotlivce, ale dokonce i celé skupiny, národy a státy. Ať už je to dlouhodobá ekonomická a hospodářská krize, vrcholící vzbouřenými a nespokojenými lidmi, nepovedeným a na hlavu postavený projekt multikulturalismu, kdy se z ochrany menšin a přistěhovalců nerespektujících kulturní dědictví a zvyky původních obyvatel, stal parazitující a nebezpečný zločinecký příval. Záměrná destabilizace a oslabování bezpečnostních složek na všech úrovních. Různé přírodní, nebo uměle vyvolané katastrofy, jako hurikány, zemětřesení, vulkanické erupce, povodně, chemické nehody v továrnách atd., které jednotlivě a obzvlášť v součtu způsobují další, geometrickou řadou na sebe navazující problémy, jako je nedostatek potravin a vody, pandemie nemocí, lokální bojůvky apod. Arabské jaro, spíše tedy arabské peklo, jehož důsledky se projevují nerespektováním místní Evropské kultury a západního způsobu života, nárůstem arabského násilí, navyšování drzých požadavků, terorem, zločinností, pohrdáním zákony a zavlečením svých v převážné většině barbarských zvyků a tradic jako kamenování, mrzačení, vraždy ze cti, vraždy ve jménu Alláha a mnoha dalších, západní kulturu obohacujících prvků.

A konečně mocenskými, prozatím většinou šikovně ukrývaným zájmy světových velmocí, nebo gigantickými nadnárodními korporacemi, které už teď obratně manipulují vládami v mnoha zemích Evropy. Zmíněné faktory ať už jednotlivě, nebo jejich jakoukoli kombinací, ohrožují nejen naše osudy, ale dokonce i kulturu, morální kodex a samotnou civilizaci tak jak ji známe dnes.